شرکت خدمات مدیریت شرکت ابریشم جاده پکن ، LTD

صفحه آلیاژ آلومینیوم
صفحه ورق آلومینیوم
صفحه آلومینیومی آنودایز شده
صفحه آلومینیومی درجه دریایی
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD
1 2 3

Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD

محصولات بازاریابی اصلی جاده ابریشم پکن شامل ورق های آلیاژ آلومینیوم ، لوله های آلومینیومی ، میله های آلومینیومی ، پروفیل های آلومینیومی ، فرورفتگی های آلومینیومی و فرورفتگی های رایگان آلومینیوم است. کلیه محصولات آلیاژ آلومینیوم فروخته شده توسط جاده ا... ادامه مطلب